Over de ouder wordende samenleving & mobiliteit.

Tijdens de IMPACT- talk op 28 mei in Cube design museum liet Hans Kasper (Silverbrains) zien dat een ouder wordende samenleving ook een zegen kan zijn. Alles draait daarbij om het begrip ‘mobiliteit’: Het (on)gemak waarmee iemand zich kan verplaatsen.

De slides van de presentatie zijn te downloaden via deze link:

Hans startte met een aantal leuke ‘eye openers’ als inleiding. Zoals dat migratie van alle tijden én continenten is. Mensen verhuizen van Maastricht naar bijvoorbeeld Amsterdam, waar die leuke en uitdagende job is. En vergelijkbaar ‘verhuizen’ mensen ook van Afrika naar Europa, waar het werk is. Vergrijzing brengt ook uitdagingen met zich mee. Kun jij als leraar van 63 nog mee met je studenten van 18? Ben je nog acceptabel, heb je er nog zin in? Dat alles heeft te maken met hoe je je voelt: Je geestelijke mobiliteit.

Kasper heeft ook nog een aantal leestips over dit laatste begrip. Een aantal zijn opgeschreven in het boek ‘Oud worden zonder het te zijn‘ van hoogleraar Rudi Westendorp. Hierin legt Westendorp uit waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange leven de baas kunnen blijven. ‘Ouder worden is leuk. Oud zijn niet!’ Andere belangrijke vragen zijn: Wanneer ben je oud? Hoe oud voel je je nu? Hoe oud zou je nu willen zijn?

Daarbij bepalen de zogenaamde. ‘life changing events’ mede hoe oud je je voelt. Zo willen 65+ers vaak nog alles uit het leven halen, en hebben ze daar ook de tijd voor! Toch zijn er ook beperkingen: Ouder worden heeft te maken met het afnemen van de neuro transmitters in je hersenen. Dat proces begint eigenlijk al vanaf je 40ste maar meer nog na je 50ste.

Een tip bij het benaderen van ouderen in marketing & communicatie: Spreek mensen niet aan op hun leeftijd of oud zijn. Ouderen bepalen zelf hoe oud ze zich willen voelen. Voor de meesten is de tijd van kienen, kaarten en keuvelen voorbij. Veel ouderen hebben een actieve levensstijl die samenhangt met hun achtergrond. De uitgaven aan vaste lasten (eigen woning) worden steeds minder en dus is er meer ruimte voor vrijetijdsbesteding. Wel zijn er grote zorgen om de hoogte van het pensioen, de AOW en de lage spaarrente. Die bepalen de ruimte voor de koopkracht en dus ook voor de leefstijl na 65.

Kasper geeft onderstaand schema aan in hoeverre ouderen nog vitaal zijn gerelateerd aan hun levensstandaard: Vitaal en niet-vitaal zijn heeft te maken met je fysieke gesteldheid, die mede bepaald wordt door je beroep. Kansarm en kansrijk heeft te maken met o.a. in welke sociale klasse zich iemand bevindt.

Niet – vitaalVitaal
Kansarm36%21%
Kansrijk17%25%

Enkele kansrijke segmenten: Ouderen geven relatief veel uit aan vervoer, voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken en recreatie/cultuur. Als designer moet je dan ook goed kijken in welk kwadrant van bovenstaande tabel je doelgroep zich bevindt. Dat bepaalt namelijk mede het succes van product en productontwikkeling: gebruiksgemak, prijsstelling, comfort, enzovoort. Moeten sta-op-stoelen altijd zo lomp zijn? Wanneer komt de eerste rollator met GPS tracker en TomTom?

Ook geeft Kasper aan waarom Omroep Max een succesverhaal is: de omroep sluit namelijk aan op de verminderende cognitieve vermogens van de 65-plusser. Dat doen ze door minder snelle camerawisselingen, veel een-op-een gesprekken, onderwerpen die meer tijd krijgen & rustige achtergrondmuziek.

Een ander groot probleem van vergrijzing is eenzaamheid (het ontbreken van mobiliteit):

  • sociale eenzaamheid: komt voort uit afwezigheid van een groot sociaal netwerk (aantallen);
  • emotionele eenzaamheid: komt voort uit afwezigheid van betrouwbare personen of van nauwe relaties (gevoel).
  • Ook daar liggen kansen voor innovaties en productontwikkeling.

Een laatste tip van Kasper. Huur een 55+er in voor je marketing, communicatie, reclame, PR, productontwikkeling, design of sales (m.n. in retail) team. Dan heb je de ideale doelgroeppersoon in huis en kun je alles een-op-een laten mee ontwikkelen.

ActiviteitAging Society
Datum28 mei 2019
SprekerHans Kasper (Silverbrains)
TekstHans Bours
FotografieGène Bertrand