Kerkrade, 4 juni 2019 – We hebben het misschien niet door, maar we bevinden ons midden in de vierde industriële revolutie. Na mechanisering, massaproductie en automatisering zorgen recente ontwikkelingen als Internet of Things, zelflerende robots en big data voor een nieuwe kentering in het productieproces. Deze revolutie verandert niet alleen de manier van werken voor producerende bedrijven, ook het ontwerpproces is aan verandering onderhevig. Wat deze zogenaamde Industry 4.0 betekent voor het designproces is onderwerp van het congres “Future of Industrial Design” op donderdag 13 juni 2019 in Cube design museum te Kerkrade. Het congres onderzoekt de impact van technologische ontwikkelingen als digitalisering en robotisering op het ontwerpproces en op de designer. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met Jakajima, matchmaker voor innovaties, en is onderdeel van het IMPACT!-programma. Het congres start om 09.30 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur), de voertaal tijdens het congres is Engels. Voor aanmelden en meer informatie: https://futureofindustrialdesignsummit.eu/ 

In 2011 werd tijdens ’s werelds grootste technologiebeurs, de Hannover Messe, de term “Industrie 4.0” geïntroduceerd. Vanaf de uitvinding van de stoommachine (eerste industriële revolutie) tot en met de introductie van door ICT geautomatiseerde productiesystemen (derde industriële revolutie) lag de nadruk op massa- en serieproductie. Door de nieuwe mogelijkheden van de laatste vijf jaar (big data, cloudcomputing, 3D-printen, augmented reality, holografie etc.) is één-op-één productie realiteit geworden. Dat vraagt van designers en het bedrijfsleven nieuwe denkkaders voor innovatie en creativiteit.

Implicaties

Het congres probeert antwoord te geven op de vraag wat deze nieuwe revolutie betekent voor het ontwerpproces en de ontwerper. Vast staat dat Industry 4.0 alleen succesvol is als er goede ontwerpers zijn, die voldoende kennis hebben van alle nieuwe technologieën, workflows en processen. Een serieuze uitdaging die ook aanpassing vereist in hoe ontwerpers opgeleid worden. Tegelijkertijd komen er ook meer creatieve mogelijkheden die leiden tot een nog persoonlijker productontwerp. Niet alleen een zegen om het teveel aan ongebruikte spullen op onze aarde te verminderen, maar ook een op maat gemaakte interpretatie van de behoeften van de gebruiker!

Sprekers

De volgende sprekers staan op het programma:

  • Sheng-Hung Lee, designer en professor aan het Shanghai Institute of Visual Arts, met de lezing: “How Humanity-Centered Design Reshapes the Future Learning Experience of Public Area in Transition”
  • Jesse Kirschner, medeoprichter van Open Plus Systems, over prototypebouw, 3D-printen, 3D-ontwerp en softwareontwikkeling
  • Danielle Arets, Associate Lector Strategic Creativity & Knowledge Manager van Design Academy Eindhoven, met de lezing: “Designing Preferred Smart Futures”
  • Tjeerd Veenhoven, eigenaar van Studio Veenhoven, over de (nieuwe) waardeketens van grondstof tot product incl. de consumentervaring
  • Twan van Keulen, brand identity and UI/UX-designer bij GBO Innovation makers, met de lezing: “Design process 4.0”
  • Amir Sabirovic, general manager van Symphony, over: welk effect heeft het op Industrial Design op bedrijfs- en MKB-niveau en op onze samenleving?