Het IMPACT! Programma

Cube design museum creert synergie met IMPACT!

De creatieve industrie is van uiterst belang voor de innovatieve kracht van Limburg en de Euregio. Hierbij is samenwerking met het mkb en het onderwijs onmisbaar. Daarom is Cube design museum in Kerkrade, met steun van de Provincie Limburg, in 2019 gestart met het opzetten van een programma (on- en offline) voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de designsector in Limburg. IMPACT! is onderdeel van het stimuleringsbeleid Economie Limburg en in het bijzonder het innovatiebeleid voor de creatieve industrie. Cube streeft ernaar activiteiten te organiseren met actuele en toekomstgerichte thema’s die het de moeite waard maken voor alle drie de sectoren om zich aan te sluiten bij het programma IMPACT!.

IMPACT! wordt opgezet rondom drie kernbegrippen: verbinden, verdiepen en ontsluiten. Doel is om de drie sectoren bij elkaar te brengen, over en weer begrip te kweken en in te zoomen op specifieke vraagstukken die voor een of meer van de drie van belang zijn. Er wordt samengewerkt met tal van partners die ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma. IMPACT! kent niet alleen een digitale variant (www.impactprogram.eu), maar ook een fysieke variant waar ontmoeten, uitwisselen en van elkaar leren centraal staat.

“De komende tijd willen we ook gebruiken om onze scope definitief vorm te geven. Misschien dat ook andere disciplines binnen de designwereld of creatieve industrie kunnen aanhaken.”

Gène Bertrand, programma- en development manager Cube design museum.

In het museum en elders

Er worden onder andere netwerkbijeenkomsten, netwerkborrels, conferenties, workshops, lezingen, interviews en debatmiddagen georganiseerd die zowel plaatsvinden in Cube design museum als op andere locaties in de provincie Limburg. Daarnaast streeft Cube ernaar IMPACT! een Euregionale touch te geven. Vandaar Design Metropole Aachen, Hello Designer Tour, Forza Fashion House, Wanderful, Z33 en The Artist and the Others zich als partners verbonden hebben aan IMPACT!. Verder wordt er met betrekking tot de inhoud samengewerkt met de onderwijscampussen in Limburg, LIOF, MKB-Limburg, LWV LDA, Blue Hub en vele anderen.

IMPACT! Programma

IMPACT! heeft vooralsnog geen juridische status. Het is geen vereniging of stichting, maar vooralsnog een netwerk dat door Cube gefaciliteerd wordt. Om verbondenheid te creëren, kunnen mensen zich aansluiten bij de IMPACT! community. Deelnemers krijgen korting op toegangsprijzen en hebben een directe inbreng in het inhoudelijke programma en de activiteiten. Wie zich aansluit op www.impactprogram.eu, krijgt de nieuwsbrief met aankondigingen van evenementen en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het netwerk.IMPACT! blijft zich in de komende maanden ontwikkelen op basis van de vragen en wensen van de drie partijen. IMPACT! zal enerzijds een communicatieplatform zijn voor alle uitingen en anderzijds ingaan op de content, discussie en verbreding.

Deelname

Om het IMPACT! programma samen met de deelnemers en partners verder vorm te geven, hebben de afgelopen weken rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Een gericht op het MKB, een voor de creatieve industrie en een speciaal met deelnemers uit het onderwijsveld. Daarmee worden de komende activiteiten verder verfijnd. Zo komt er meer aandacht voor het netwerk rondom IMPACT! Daarnaast zijn een aantal lezingen gepland voor verdieping en inspiratie: kijk in de agenda voor het laatste nieuws. 

Wil je deelnemen, bijdragen en onderdeel worden van het IMPACT! programma? Klik op deelnemen en laat je gegevens achter!