Wat is 'design for human needs' volgens jou?

Design thinking, design management, design disciplines…
Meerdere definities zijn mogelijk: Wat is design for human needs volgens jou?
Laat het ons weten als reactie!

Design disciplines

 • Corporate design
 • Brand design
 • Sound design
 • Material design
 • Fooddesign
 • Product design
 • Fashion design
 • Industrial design
 • Webdesign
 • Interaction design
 • User experience design
 • Service design

Welke disciplines missen we nog?

Design Management

Bij design management wordt design in een breder perspectief geplaatst. Het wordt gezien als een kerncompetentie van de organisatie. Je kunt dus zeggen dat er bij design management een rol voor design is weggelegd op hoog (management)niveau. 

Bij design management spelen ook onderwerpen als co-creatie, verandering van de organisatie en research & development een rol. Design management houdt zich dus letterlijk bezig met het ‘managen van design’ in een bredere context dan die van design alleen. 

Hoe zie jij design management?

Design Thinking

Design thinking en zijn diepgewortelde focus op het begrijpen van menselijk gedrag, in combinatie met kwalitatief onderzoek en visueel-denken- en prototyping technieken, heeft geholpen om te herdefiniëren wat design is én wat design kan doen. 

Als gevolg daarvan zijn steeds meer ontwerpers en designdenkers nu betrokken bij het gehele creatieproces van innovatie, wat maakt dat het klassieke watervalproces steeds meer wordt losgelaten.

Wat behelst voor jou design thinking?