Platform voor de
Limburgse creatieve industrie.

Agenda

Business Meets Design

New date to be announced. In the fourth Business Meets Design conference , experts from different European countries will show the audience: results, ambitions and dreams of designers who see nature as a source of inspiration and supplier of valuable new materials.

Het Impact! Programma

Cube design museum bouwt haar rol binnen de creatieve industrie verder uit en wordt een fysieke ontmoetingsplek voor matchmaking, stimulering en valorisatie tussen de Limburgse creatieve industrie, het mkb en het onderwijs. Om die reden is voor het jaar 2019 het IMPACT!-designprogramma ontwikkeld. Hiermee biedt Cube een platform aan de Limburgse creatieve industrie om het belang van deze sector te vergroten en deze meer bekendheid te geven.

Het programma is opgebouwd rondom drie invalshoeken: verbinden, verdiepen en ontsluiten. De geplande events bestaan uit lezingen, interviews, conferenties, debatmiddagen, expert talks en matchmaking bijeenkomsten. Deze worden georganiseerd in Cube, maar ook op diverse andere locaties in de provincie Limburg, de Euregio Maas-Rijn en Eindhoven. IMPACT! is gelanceerd als concept: In de planning is ruimte gelaten voor nieuwe samenwerkingen en verdere detaillering van dit programma met externe partners. 

Wil je deelnemen, bijdragen en onderdeel worden van het IMPACT! programma? 

Sluit je aan bij IMPACT!

Ben je student, werkzaam in het onderwijs (design én creatieve industrie). Ben je zelfstandig designer, werkzaam bij een designbureau of op een designafdeling van een bedrijf. Ben je manager of directeur van een bedrijf dat een designvraag heeft of veel aan innovatie/design doet. Dan is IMPACT! iets voor jou.

Contact

Cube design museum

Museumplein 2
6461 MA Kerkrade
Tel 045 – 567 60 10