Tijdens deze workshop hebben deelnemers organismen in de eigen omgeving in kaart gebracht en gevisualiseerd.

  • 20 maart 2019
  • Cube design museum

In groepen van twee gaat men samples maken van de bacteriële populatie op verschillende plekken uit onze dagelijkse omgeving, bijv. van bacteriën die aanwezig zijn op onze kleding. De verzamelde samples worden meteen steriel verpakt en kunnen naderhand vereeuwigd worden in natuurlijk epoxyhars en zo als een tijdsdocument veilig worden bewaard.

Categorieën: Verslag