Het IMPACT! Programma

Cube design museum gaat haar rol binnen de creatieve industrie verder uitbouwen en wordt de fysieke ontmoetingsplek voor matchmaking, stimulering en valorisatie tussen de Limburgse creatieve industrie, het mkb en het onderwijs. Om die reden is voor het jaar 2019 het IMPACT!-designprogramma ontwikkeld. Hiermee biedt Cube een platform aan de Limburgse creatieve industrie om het belang van deze sector te vergroten en deze meer bekendheid te geven.

Het programma is opgebouwd rondom drie invalshoeken: verbinden, verdiepen en ontsluiten. De geplande events bestaan uit lezingen, interviews, conferenties, debatmiddagen, expert talks en matchmaking bijeenkomsten. Deze worden georganiseerd in Cube, maar ook op diverse andere locaties in de provincie Limburg, de Euregio Maas-Rijn en Eindhoven. IMPACT! is gelanceerd als concept: In de planning is ruimte gelaten voor nieuwe samenwerkingen en verdere detaillering van dit programma met externe partners.

“De komende tijd willen we ook gebruiken om onze scope definitief vorm te geven. Misschien dat ook andere disciplines binnen de designwereld of creatieve industrie kunnen aanhaken.”

Gène Bertrand, programma- en development manager Cube design museum.

Deelname

Om het IMPACT! programma samen met de deelnemers en partners verder vorm te geven, hebben de afgelopen weken rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Een gericht op het MKB, een voor de creatieve industrie en een speciaal met deelnemers uit het onderwijsveld. Daarmee worden de komende activiteiten verder verfijnd. Zo komt er meer aandacht voor het netwerk rondom IMPACT! Daarnaast zijn een aantal lezingen gepland voor verdieping en inspiratie: kijk in de agenda voor het laatste nieuws. 

Wil je deelnemen, bijdragen en onderdeel worden van het IMPACT! programma? Klip op deelnemen en laat je gegevens achter!